Opastekyltti, Hikinoro Oy

Kyltit ja opasteet

Haluatko kiinnittää huomion näkyvillä opasteilla tai viitoilla, jotka johdattavat asiakkaat esimerkiksi yrityksesi toimitiloihin? Tai tarvitsetko rakennustyömaataulua opastamaan ihmisiä työmaalla?

Rakennustyömaataulut

Rakennushankkeiseen Suomessa liittyy tiedottamisvelvollisuus, josta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksessa. Tarkemmat määräykset löytyvät yleensä kunkin kunnan omasta rakennusjärjestyksestä.

Tyypillisesti rakennustyömaataulu on vähintään 0,8 metriä leveä ja 1,2 metriä korkea ja se on valmistettu kestävästä materiaalista, kuten alumiinikomposiitista tai kennolevystä. Työmaataulun tulee olla luettavissa kaikissa valaistusolosuhteissa.

Suuremmissa rakennuskohteissa taulut voivat olla huomattavankin kookkaita ja näyttäviä.

Kyltti painokoneessa

Taulut pitävät sisällään esim. seuraavia tietoja

  • työmaan nimi ja osoite
  • vastaavan työnjohtajan nimi ja yhteystiedot
  • työn tilaajan nimi ja yhteystiedot
  • työmaan turvallisuuspäällikön nimi ja yhteystiedot
  • työmaan rakennuslupanumero
  • työmaan aloituspäivämäärä ja arvioitu valmistumispäivämäärä

Muita hyödyllisiä tietoja ovat esim.:

  • työmaan työajat
  • työmaa-alue
  • työturvallisuustiedot
  • työmaan yhteystiedot hätätilanteita varten